BELBİS

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan Belediye Yönetim Bilgi Sistemi projesidir.

Belediyelerin merkezi bir uygulama ile bilgilerini etkili bir şekilde yönetmesi ve hizmetlerini hızlı sunabilmesi hedeflenmiştir.